اقامت روزانه

,خوابگاه نوول این امکان را به تمامی مهمانان و والدین دانشجو میدهد که درصورت نیاز میتوانند بصورت روزانه یا هفته گی اقامت داشته باشید برای متلع شدن از قیمت لطفا توسط فرم تماس با ما سوال فرمایید , برای یک شب اتاق تک نفری 70 تی ال ترکیه , اتاق دو نفره 100 تی ال ترکیه