خوابگاه

درباره ما


زیبا , تمیز , پویا

نظر دانشجویان

خوابگاه بطور کامل بین الملی است بطوری که دانشجویانی از سراسر جهان دیده میشوند اتاق ها حمامی تمیز و اشپزخانه کوچی دارا هستند. هر واحد بسیار تمیز است اما اگر دوست دارید اتاقتان تمیز شود میتوانید عنوان تمیز شدن رو به درب اویزان کنید و اتاق تمیز میشود خوابگاه دارای ماشین رخت شویی و خیاطی است , محله خوابگاه بسیار تمیز است

علی داورانی

56

اتاق


1

اتاق مطالعه


112

دانشجو


9

تجربه